Your Daily News

Mobile App ah chhiar theih in a awm e

TISA THILTIH, THINCHHIAT/THINUR, DUHÂM, HUATNA, ÎTSÎKNA LEH LUNGAWIH LOHNA, SUAL CHI HRANG HRANG HNEH THEIH DÂN

0 152

TISA THILTIH, THINCHHIAT/THINUR, DUHÂM, HUATNA, ÎTSÎKNA LEH LUNGAWIH LOHNA, SUAL CHI HRANG HRANG HNEH THEIH DÂN l

By : Challianthanga

I thinchhiat a, i lungawi loh a, i duhâm a, i îtsik a, i thinrim țhin chhan i hria em? A chhanna chu, “chutiang nun chu i neih vâng a ni.” tih a ni.

Ar pa chuan khuang țhin nun a neih avângin a khuang mai a. Ui pawhin bauh țhin nun a neih avângin a bauh mai a. Chungu chuan hram țhin nun a neih avângin a hram mai a. Zawhte chuan ngiau țhin nun a neih avângin a ngiau mai a. Vawk pawhin ngúk țhin nun a neih avângin a nguk mai ang hian, thinchhiat/thinur, duhâm, îtsîk nun i neih avângin i thinchhiain i duhâmin i lungawi lovin i îtsîk mai țhin a ni. (Lungawi lo nun i neih chhûng chuan, tihpalh thil thua thleng ni lovin, lungawi loh țhin kha i hna a ni mai a ni)

Arpa huaiin a khuan a bansan thei lova, chungu pawhin a hram a bansan thei lova, Sakeiin a sa seh a bansan thei lova, Ui pohin a bauh a tawpsan thei lo ang chiahin, thinchhiat/thinur, duhâm, îtsîk, lungawi loh i bansan thei lo. A chhan chu, “chu chuan nangmahah zung a kaih tlat vâng a ni.”

Hei hi hria ila, Heng sual, thinchhiat/ thinur, duhâm-na leh lungawi lohna sual chi hrang hrangah hian kan tâng tlat a (Gal 5:19-21; Rom 7:18-24). Heng sualah hian harsatna kan tawk țheuh a. A chhan chu, heng sual hian kan nihna ziaah hian zung a kaih tlat vâng a ni (Rom 7:24). Bumin kan awm țhinna chu, “kan nihna zia thlâk tuma kan bei vâk țhin hi a ni (Rom 7:18).

A nih leh, heng, thinchhiat/thinur duhâm-na leh tisa sualna chi hrang hrang hi engtin nge ka hneh theih ang? A hneh theih dân chu hetiang hi a ni. “I nihna zia kha thlâk tumin bei tawh lo la, kha i thinchhiat/ thinur, duhâm țhinna sual kha i nun a ni tawh lo tih hria la (Rom 8:3), a neitu Setana hnênah hlan fel thlap mai la,” chu chu hneh theih dân țha tak a ni. Tin, he i nihna zia, “tisa sualna” hi hua la, mahni inhuatnaah lut la, tichuan hnehna chu i chang thei ang.

Hei hi hre reng ang che. Sual hneh tuma beih vak ai chuan, a hnehna tûra Lalpan Krista nun a pek che kha hmang chhuak mai zawk la, tichuan Pathian ațanga i dawn Krista nunna chu nangmah siam puitlinin a awm ang a, chu chuan thinchhiat/thinur, duhâmna sual chu i hneh mai zawk dâwn a ni. (Sual hneh tuma beih vak kha a dik lo tiin ka sawi lova, a hneh theih dân lam ka sawi a ni zawk a ni)

Sawi nawn leh ang aw..!! Thinchhiatna sual te, duhâm-na sualte leh tisa sualna chi hrang hrang hi Pathian hnêna hlan chi a ni lo. Nang pawhin i duh loh chu Pathian pawhin a duh bîk i ring em ni? Pathian hnênah hlan lovin, a neitu pa dik tak Setana hnenah hlan daih mai la, chu chu thinchhiatna te, duhâmnate leh sual chi hrang hrang hneh dân chu a ni a. Tin, hneh zêl tûrin țawngțai, Bible chhiar ngai nat leh ringtute inpâwl hona Kohhran belh tlat a pawimawh bawk ang.

Aw Zoram, tisa sualnaah chuan awm reng lo la, thlân leh ramhuai zawng zawng pawhin an ngam loh, Pathianin tho leh Krista nunna min pek chu hmang chhuak la, tisa chu a sual ngaihtuahna leh a châknate chawpin khêngbet la (Gal 5:24), Chanchin Țha-ah chuan lo dam la (Joh 3:17). Na taka tuar tûra lo piang Krista-ah chuan awm tlat a, a lo pian dân aia a lo pian chhan ngaihtuah chungin Lal Krista chu chibai bûk la; a lo pian chhan Diabol hnathawhte tih boralna chu (1Joh 3:8), Zoram Kristian tin-te hnênah lo thleng dik rawh se. Amen.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com